Name Total creditRecent average credit Country
1) vanos0512 531,213,585 5,353,906.07 Taiwan
2) jeremytesttw 72,036,563 148,151.25 Taiwan
3) Zero 42,362,875 132,821.95 Taiwan
4) sleepymic 46,495,773 107,164.65 Taiwan
5) Leo Hsu 93,207,275 89,752.91 Taiwan
6) huanghubert 43,135,887 72,110.48 Taiwan
7) davidash 131,754,764 52,988.87 Taiwan
8) moth 99,237,192 44,017.21 Taiwan
9) vow 1,937,650 34,073.15 Taiwan
10) gychieh 5,305,057 33,031.68 International
11) Tony Huang 66,723,912 13,231.76 Taiwan
12) fanghuns 64,578,175 10,934.46 Taiwan
13) yuhdean 2,436,750 10,641.59 Taiwan
14) kjyu 18,956,078 8,287.02 Taiwan
15) AreLies 50,550,275 6,419.98 Taiwan
16) D 995,559 5,849.39 Taiwan
17) Luigi 19,585,975 5,555.46 Taiwan
18) Shawn Chang 11,639,031 2,488.27 Taiwan
19) Ethan Chiu 194,400 627.06 Taiwan
20) Nickname 1,249,856 591.56 Taiwan
Next 20