Name Total creditRecent average credit Country
1) vanos0512 511,629,060 5,165,422.29 Taiwan
2) jeremytesttw 72,036,563 180,598.41 Taiwan
3) Zero 42,194,375 174,409.34 Taiwan
4) sleepymic 46,237,673 110,340.55 Taiwan
5) Leo Hsu 92,949,175 96,110.42 Taiwan
6) huanghubert 43,135,887 87,903.67 Taiwan
7) davidash 131,496,664 44,018.50 Taiwan
8) vow 1,937,650 41,535.64 Taiwan
9) moth 99,077,992 37,423.04 Taiwan
10) gychieh 5,106,057 16,720.74 International
11) Tony Huang 66,723,912 16,129.70 Taiwan
12) fanghuns 64,578,175 13,329.26 Taiwan
13) yuhdean 2,436,750 12,972.25 Taiwan
14) kjyu 18,956,078 10,101.99 Taiwan
15) AreLies 50,550,275 7,826.04 Taiwan
16) D 995,559 7,130.48 Taiwan
17) Luigi 19,585,975 6,772.18 Taiwan
18) Shawn Chang 11,639,031 3,033.24 Taiwan
19) Ethan Chiu 194,400 764.39 Taiwan
20) Nickname 1,249,856 721.12 Taiwan
Next 20