Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 4,075,808,911 886,689.09 Poland
2) Profile tito 829,325,873 1,697,824.53 Poland
3) oscark 460,492,253 131,606.74 Poland
4) kain 434,890,420 975,385.15 Poland
5) Aleksander 401,265,495 0.09 Poland
6) Profile [B@P] Daniel 371,671,089 83.94 Poland
7) zablociak 302,966,028 0.09 Poland
8) LQG 241,968,357 342,939.50 Poland
9) Profile PDH 234,270,637 0.09 Poland
10) SKB@P 224,665,640 0.08 Poland
11) Filu 166,510,455 0.10 Poland
12) Vrael 129,098,639 383.29 Poland
13) Thyme 124,678,325 0.08 Poland
14) Sebastian M. Bobrecki 110,801,812 0.10 Poland
15) sob 106,992,900 0.09 Poland
16) Profile AL ADIM 100,303,205 0.09 Poland
17) Karol91 97,685,650 0.10 Poland
18) rp1polska 85,229,929 0.09 Poland
19) Peciak 73,588,036 0.09 Poland
20) ByRad 73,535,910 34,358.93 Poland
Next 20