Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 3,676,008,911 6,349,141.07 Poland
2) Profile tito 404,572,523 1,359,905.26 Poland
3) oscark 404,083,778 123,144.78 Poland
4) Aleksander 401,265,495 0.09 Poland
5) Profile [B@P] Daniel 360,163,314 884,971.07 Poland
6) zablociak 302,966,028 0.09 Poland
7) Profile PDH 231,225,312 40,193.45 Poland
8) kain 229,750,765 404,889.32 Poland
9) SKB@P 224,665,640 0.08 Poland
10) LQG 174,863,732 252,807.00 Poland
11) Filu 166,510,455 0.10 Poland
12) Thyme 124,678,325 0.08 Poland
13) Sebastian M. Bobrecki 110,801,812 0.10 Poland
14) sob 106,992,900 0.09 Poland
15) Profile AL ADIM 100,303,205 0.09 Poland
16) Karol91 97,685,650 0.10 Poland
17) Vrael 90,018,650 59,098.56 Poland
18) rp1polska 85,229,929 0.09 Poland
19) Peciak 73,588,036 0.09 Poland
20) gaballus 72,363,859 0.09 Poland
Next 20