Your personal background.
ENGLISH
I participate in BOINC projects since april 2004,
non-stop 24 hours ( climate, malaria, wcg, zivis )
I believe in distributed computing.
We need to explain and show its characteristic to the global public.

I\'m the webmaster www.canviclimatic.net / www.boinc.cat
CATALUNYA team is a motivated team that crunches in 40 BOINC PROJECTS.
Join ps3grid.net !!!

Salut!

---------
CATALA
Des del 2003 participo activament a diferents projectes BOINC:
CPDN(ClimatePrediction, BBC i SAP)
malariacontrol.net, WCG i ZIVIS ( el primer projecte BOINC ib販c)

L\'Equip Catalunya participa a m鳠de 40 projectes BOINC i 鳠dels m鳠actius
del m󮮠
Catalans d\'arreu del m󮠨 Catalunya, ?stria, Anglaterra, Menorca, Val讣ia, Madrid, San Diego -Calif򲮩a-, etc)

L\'equip Catalunya 鳠el resultat de diversos grups catalans.
Creiem que cal fer pinya per aixumar m鳮

Afegeix-te a nosaltres i visita les nostres webs:

www.boinc.cat
www.seti.cat
www.canviclimatic.net
Your opinions about GPUGRID
ENGLISH
I believe PS3GRID will be a revolution!
Go on!

CATALA
Crec que el PS3GRID ser࠵na revoluci󡍊Aconseguir velocitat de 20 vegades la d\'un PC 鳠bestial.

Espero que corri la veu i molts usuaris de PS3 s\'afegeixin al projecte.

Salut!

Dani
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamCatalunya
Message boards3 posts