Name Total creditRecent average credit Country
21) Adam Sawicki 60,095,000 0.09 Poland
22) xelexin 58,328,069 3.40 Poland
23) Krzesimir 42,311,275 0.08 Poland
24) ksysju 40,863,899 0.08 Poland
25) dezajner 40,541,475 15,331.13 Poland
26) ryszard.korczyk 37,808,125 0.09 Poland
27) Profile Giaur 35,797,521 0.09 Poland
28) ByRad 35,735,435 176,996.12 Poland
29) gszpetkowski 30,632,611 0.08 Poland
30) Seba 27,935,274 0.09 Poland
31) Profile Daniel 27,280,898 78,377.52 Poland
32) Profile aborek 25,687,601 0.08 Poland
33) Krzysiak_PL_GDA 25,665,625 115,859.60 Poland
34) Tobas 25,613,501 0.08 Poland
35) legen_dary 25,124,850 3.73 Poland
36) Maciej 20,884,907 12,304.20 Poland
37) michal_saper 19,962,700 133,783.98 Poland
38) Puma 18,738,405 0.10 Poland
39) RadonPL 18,474,275 12,732.84 Poland
40) mimeq 17,710,529 0.09 Poland
Previous 20 | Next 20