Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 4,016,606,361 5,924,358.24 Poland
2) Profile tito 486,910,548 1,731,366.47 Poland
3) kain 298,608,946 1,120,972.83 Poland
4) Hubert Kozinski 19,737,626 362,036.51 Poland
5) LQG 191,176,532 336,517.71 Poland
6) oscark 416,138,753 301,077.00 Poland
7) Profile Jerzy_Przytocki 12,857,945 242,521.02 Poland
8) Kuba Svensk 42,159,174 143,645.83 Poland
9) Profile mj19 6,167,800 114,005.71 Poland
10) Arek 3,216,575 70,584.29 Poland
11) ByRad 69,853,835 57,412.43 Poland
12) TJM 23,431,021 54,939.69 Poland
13) Profile PDH 234,270,637 27,021.06 Poland
14) legen_dary 31,912,225 25,808.84 Poland
15) Morys0856 311,250 25,058.32 Poland
16) Vrael 98,578,200 19,397.80 Poland
17) Eliksir 3,623,950 16,360.11 Poland
18) Tobas 29,132,201 12,060.55 Poland
19) Profile [B@P] Daniel 362,779,214 7,439.98 Poland
20) BaRyLa 5,353,840 6,573.80 Poland
Next 20